เราเป็นผู้จำหน่ายกล้องติดรถบรรทุก สำหรับช่วยถอยหลัง มาตั้งแต่ปี 2556 ในนามของ NP Technical Service

จัดจำหน่ายผ่านหน้าเว็ปไซค์และพร้อมจัดส่งให้ฟรี