เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นพี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด

NP Technical Service Co.,Ltd

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

บริษัท เอ็นพี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์กล้องติดรถบรรทุก กล้องCCTVติดรถบรรทุก เซ็นเซอร์ถอยหลังติดรถบรรทุก พร้อมทั้งให้บริการติดตั้งและรับซ่อมแก้ไข นอกสถานที่ทั่วประเทศไทย