กล้องติดรถบรรทุก NP-R4-B2
กล้องติดรถบรรทุกสำหรับงานหนัก

ชุดกล้องติดรถบรรทุกพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง NP-R4-B2 (ไม่บันทึกภาพ)

ชุดกล้องติดรถบรรทุกพ