การติดตั้งกล้องรุ่น NP4000 ให้กับ บริษัท นายิกาทรานสปอร […]...